İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANIGöksun Belediyesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin, Uygulama İmar Planı değişikliği 07.08.2018 tarih ve 2018/80 sayılı Göksun Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 09.10.2018 tarih ve 2018/585 sayılı Meclis Kararı ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi gereğince; tadilen onaylanmıştır. Oy birliği ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereğince; 27.10.2018-27.11.2018 tarihleri arasında, Göksun Belediyesi ilan panosunda bir ay (1) askıya çıkartılmış ve Göksun Belediyesi Web site http://www.goksun.bel.tr/ adresinde yayınlanmıştır.


1.11.2018 Yayın Tarihli Haber