Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Göksun Tarihi


Kapak Resmi

Şükri Bitlisî’nin Selimnâme adlı eserinde Yavuz Sultan Selim’in sadrazamlarından Sinan Paşa’nın, Dulkadirli Beyi Alâüddevle Bey ile 13 Haziran 1515’de Göksun’da yaptığı savaşın tasviri. (Şükri Bitlisî, Selimnâme, TSMK, H.1597-98, y.164b.)

Bölüm Hakkında

Birçok medeniyetin izlerine rastlanılan Göksun’un ve yakın çevresinin bilinen tarihi Asur ve Hititlere kadar çıkmaktadır. Tarihi kalıntılar ve buluntular, yazılı kaynaklar ve yeni yapılan araştırmalar Göksun’un, Asur koloni çağından, Hititlerden, Romalılardan, Bizansdan, Haçlılardan, Müslüman Araplardan, Memluklerden, Selçuklulardan, Dülkadirlilerden ve nihayet Osmanlılardan izler taşıdığına tanıklık etmektedir.

Göksun’un tarih içinde hangi özelliği ağır basıyordu? Göksun’un tarih sahnesinde var olmasını mümkün kılan en önemli özelliği, Anadolu coğrafyasının kuzey-güney geçiş güzergâhlarından biri üzerinde olmasıdır. Asur koloni çağında tarihi ticaret yolları üzerinde küçük bir yerleşim birimi olduğu kuvvetle

muhtemel olan Göksun, tarihin her döneminde adından söz ettirmiştir. Göksun’un ismi ilk defa, Roma ve Bizans döneminde kaynaklarda geçmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde hangi isimle anılıyordu, şimdilik bilmiyoruz.

Göksun’un ismi ilk defa, Roma ve Bizans döneminde kaynaklarda geçmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde hangi isimle anılıyordu, şimdilik bilmiyoruz.

Göksun 1515 tarihinde Turnadağı savaşıyla Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu tarihten itibaren Göksun bir nahiye olarak Kars-ı Maraş Sancağı’na (Kadirli), 1867 yılında ise Andırın’ın kaza olmasıyla birlikte Andırın’a bağlanmıştır. Bu durum 21 Kasım 1907 yılına kadar devam etmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde tırmanan Ermeni olayları Maraş’ta kendini göstermiş özellikle Zeytun ve Haçin kazalarında meydana gelen Ermeni hadiseleri memleketin asayişini ciddi şekilde tehdit etmiştir. Mevki olarak Zeytun ve Haçin kazalarının arasında olması Göksun’u, güvenlik ve asayiş açısından ön plana çıkarmıştır.

Yapılan mütalaalarda Göksun’un kaza yapılarak olaylara daha çabuk müdahale edilebileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Ayrıca, Göksun’un Elbistan-Maraş, Kayseri-Maraş yolu güzergâhında olması, Ermeni olaylarının sıkça görüldüğü Zeytun ve Haçin kazalarının arasında, coğrafi olarak büyük bir yerleşim merkezi olması ve Göksun ahalisinin çeşitli milletlerden oluşması gibi sebepler de eklenince 1890’lardan sonra Göksun’u kaza yapma düşüncesi hızlanmıştır. Nihayet 21 Kasım 1907 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle Göksun kaza yapılmıştır. Bir bakıma Göksun, Sultan Abdülhamid’in şehridir.

Prof. Dr. Said Öztürk ve Ali Sarıkaya tarafından 2010 yılında, Osmanlı Arşivi’nden ve Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nden istifade edilerek Belediyemiz adına hazırlanan Göksun Tarihi Kitabı bu bölümde meraklıların istifadesine sunulmuştur.

 
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi