Hamamgözü

Hamamgözü

GÖKSUN - Hamamgözü
Göksun’da en önemli şehir kalıntısı ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Küçükçamurlu Mahallesi ile Büyükkutu Mezrası arasında bulunmaktadır. Tanrıça Ma kültürünün merkezlerinden biri olan Komana ile aynı döneme ait olduğu düşünülen bu şehir kalıntısı Hamamgözü mezrasında bulunmaktadır.
Hamamgözü şehri sulak bir alana kurulmuş olup, hamam kompleksinin etrafında pek çok tarihi kalıntı vardır. Etrafta bulunan yamaçlarda çok sayıda kaya mezarına, tapınak ve amfi tiyatro kalıntısına rastlanmaktadır. Geniş bir alana yayılan bu şehir kalıntılarından bir zamanlar burada önemli sayıda insan barınacak kadar büyük bir şehir olduğu tahmin edilmektedir.