Kamu Hizmet Standartı

Kamu Hizmet Standartı

Kamu Hizmet Standartları

Kamu Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesi dayanağını oluşturan söz konusu yönetmelik ile kamu hizmetlerinin kolay erişilebilir, kaliteli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması hedeflenmektedir.

Kamu Hizmet Standartlarıyla ilgili Müdürlüğe ait belgeleri PDF biçiminde aşğıdaki listeden indirebilirsiniz.